Najnowsze wiadomości

30 września 2015 15:06 | Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz.1245). 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu...

czytaj więcej »

30 września 2015 07:12 | Komunikaty

XXXV BIEG PTOLEMEUSZA

Informacja w załączniku

czytaj więcej »

25 września 2015 18:20 | Komunikaty

Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”

W roku szkolnym 2015/2016 w klasach drugich realizowany jest program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Program ma charakter profilaktyczny. Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne...

czytaj więcej »

25 września 2015 18:02 | Komunikaty

„Moje Dziecko Idzie do Szkoły”

W roku szkolnym 2015/2016 w klasach pierwszych oraz w oddziale przedszkolnym realizowany jest program "Moje Dziecko Idzie do Szkoły". Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców...

czytaj więcej »

25 września 2015 17:58 | Komunikaty

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2015/2016 w oddziale przedszkolnym realizowany jest program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci i dorosłych na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy oraz wykształcenie...

czytaj więcej »

23 września 2015 14:51 | Aktualności

Uroczystość wręczania Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II - 22.09.2015

Spośród 160 uczniów szkół podstawowych 15 uczniom z naszej szkoły przyznano Stypendia Miasta Kalisza im. Jana Pawła II. Wyróżnienia przyznano już po raz dwudziesty. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w dniu 22 września 2015 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza....

czytaj więcej »

21 września 2015 13:11 | Aktualności

„Sprzątanie Świata – Polska 2015”

18 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2015”. Głównym celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od uporządkowania śmieci poprzez zastosowanie...

czytaj więcej »

21 września 2015 13:07 | Komunikaty

Koncert Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną”

9 października 2015 r. z okazji Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbędzie się na koncert Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną”. - Kl. IV - VI (godz. 09.50) - Kl. I - III i oddział przedszkolny (godz. 10.45)

czytaj więcej »

17 września 2015 18:53 | Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

W celu szerzenia wiedzy o zasadach ruchu drogowego wśród najmłodszych uczniów wdrożono projekt edukacyjny "Idę do szkoły”. Wychowawcy kl.1-3 przeprowadzili pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły. Uczniowie ułożyli hasła dotyczące bezpieczeństwa,...

czytaj więcej »

15 września 2015 20:08 | Komunikaty

Udział szkoły w programie „Owoce i warzywa w szkole"

Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów klas I-III. Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału...

czytaj więcej »