Najnowsze wiadomości

23 września 2016 14:18 | Aktualności

Programy profilaktyczne realizowane w szkole we współpracy z PPSE w Kaliszu

- „Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej skierowany do dzieci 5 - 6-letnich, ich rodziców i opiekunów, którego celem jest zwiększenie świadomości dzieci i dorosłych na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy...

czytaj więcej »

21 września 2016 19:20 | Aktualności

„Owoce i warzywa w szkole"

Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów klas I-III. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i...

czytaj więcej »

21 września 2016 19:19 | Aktualności

„Mleko w szkole"

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie kl. I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą w programie „Mleko w szkole”. Ma on na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych....

czytaj więcej »

21 września 2016 10:52 | Aktualności

Udział w programie „Mały Mistrz”

W roku szkolnym 2016/2017 w klasach pierwszych realizowany jest program „Mały Mistrz". Główna jego idea to zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej. Dzieci doskonalić będą sprawności w obrębie sześciu bloków:...

czytaj więcej »

20 września 2016 12:05 | Aktualności

„Sprzątanie Świata – Polska 2016”

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w ogólnopolskiej akcji proekologicznej „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. Jej celem było zwrócenie uwagi...

czytaj więcej »

18 września 2016 12:49 | Aktualności

Piknik rodzinny "Dbaj o zdrowie" - 17.09.2016

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, integracja środowiska lokalnego. To główne cele rodzinnego pikniku rodzinnego "Dbaj o zdrowie", który w sobotę 17 września 2016 r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbył się na dziedzińcu i boiskach Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza...

czytaj więcej »

15 września 2016 11:41 | Aktualności

„Idę do szkoły”

W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły, zaraz po ich powrocie z wakacji wdrożony został projekt edukacyjny „Idę do szkoły”. Skierowany był do uczniów klas I - III. Głównym jego celem było promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach oraz uświadomienie...

czytaj więcej »

13 września 2016 14:21 | Komunikaty

Piknik rodzinny "Dbaj o zdrowie" - 17.09.2016

Serdecznie zapraszamy na Piknik rodzinny "Dabj o zdrowie", który odbędzie się 17 września 2016 r. od godz. 10.00 do 12.00 na dziedzińcu i boiskach Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

czytaj więcej »

12 września 2016 11:58 | Aktualności

Mega Misja

We wrześniu dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej rozpoczną przygodę z Mega Misją, pierwszym w Polsce programem edukacji cyfrowej adresowanym do świetlic szkolnych. Przebieg zadań w tym programie oparty jest na sfabularyzowanej historii. Dzieci z animowanymi postaciami przeniosą się do...

czytaj więcej »

06 września 2016 15:38 | Komunikaty

Zagłosuj na wybrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok

ZASADY GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KALISZA NA 2017 ROK Głosować mogą mieszkańcy Kalisza, który ukończyli 16 lat (na dzień głosowania). Każdy głosujący może wybrać 3 zadania ogólnomiejskie i 3 zadania lokalne Wśród zadań lokalnych można...

czytaj więcej »