Dyrektor szkoły przyjmuje Rodziców we wtorki od godz. 15.30 do godz. 16.30::Terminy "Godzin dla rodziców" oraz zebrań dla rodziców opublikowane są w Kalendarzu w dzienniku elektronicznym.::Pedagog przyjmuje w poniedziałki od godz. 11.00 - 16.00, we wtorki od godz. 9.00 - 14.00, w środy od godz. 10.00 - 14.00, w czwartki od godz. 9.00 - 14.00, w piątki od godz. 9.00 - 12.00.

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

Informacje na temat rekrutacji 2017/2018 -  

http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/zapisz-dziecko-do-szkoly-nabor-elektroniczny

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu informuje,

że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w następujących terminach:

 Klasa I

  - przyjmowanie zgłoszeń dzieci rejonowych od 03.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

  - przyjmowanie wniosków dzieci spoza rejonu od 24.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

  

Oddział przedszkolny

   - składanie deklaracji pozostania dzieci w oddziale przedszkolnym od 03.04.2017 r. do 14.04.2017 r.

  - przyjmowanie wniosków dzieci do oddziału przedszkolnego od 24.04.2017 r. do 28.04.2017 r.