Komunikaty

20 maja 2015 08:07 | Komunikaty

5 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz.1245)

5 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Uczniowie, którzy nie będą mieć zapewnionej opieki rodziców/prawnych opiekunów w domu mają możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych organizowanych w świetlicy szkolnej. W tym dniu stołówka szkolna funkcjonuje o godz. 11.00 do godz. 12.00.

Przeczytano: 247 razy. Wydrukuj|Do góry